Conditii ce trebuiesc intrunite pentru a beneficia de ajutorul de incalzire    

 

LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII 

AJUTORULUI SOCIAL/ INCALZIRE

Bunuri imobile

1

Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti

2

Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală             

 

Bunuri mobile*

1

Autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

2

Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani

3

Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

4

Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”

5

Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

6

Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

7

Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric

(*)Aflate în stare de funcţionare

 

 

Depozite bancare

   1        

Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

 

Terenuri /animale și/sau păsări

   1        

Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

 

 

NOTĂ:Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului social.

 

LIMITE VENITURI PENTRU CARE SE ACORDĂ AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI

 

 BUGETUL DE STAT – GAZE NATURALE

Venit net pe membru de familie – Lei-

Suma netă acordată lunar     

de la bugetul

de stat (BS) Familii – Lei-

Suma netă acordată lunar     

de la bugetul

de stat (BS) Persoane singure – Lei-

% din valoarea de referință*

0 – 200

250

250

100%

200,1 – 320

225

225

90%

320,1 – 440

200

200

80%

440,1 – 560

175

175

70%

560,1 – 680

150

150

60%

680,1 – 920

125

125

50%

920,1 – 1040

100

100

40%

1040,1 – 1160

75

75

30%

1160,1 – 1280

50

50

20%

1280,1 – 1386

25

25

10%

1386,1 – 2053

25

10%

 

 

 

 

BUGETUL DE STAT – ENERGIE ELECTRICĂ

Venit net pe membru de familie – Lei-

Suma netă acordată lunar     

de la bugetul

de stat (BS) Familii -lei-

Suma netă acordată lunar     

de la bugetul

de stat (BS) Persoane singure -lei-

% din valoarea  de referință*

0 – 200

500

500

100%

200,1 – 320

450

450

90%

320,1 – 440

400

400

80%

440,1 – 560

350

350

70%

560,1 – 680

300

300

60%

680,1 – 920

250

250

50%

 920,1 – 1040

200

200

40%

1040,1 – 1160

150

150

30%

1160,1 – 1280

100

100

20%

1280,1 – 1386

50

50

10%

1386,1 – 2053

50

10%

  

 

BUGETUL DE STAT – LEMNE, CĂRBUNI, COMBUSTIBILI

Venit net pe membru de familie – Lei-

Suma netă acordată lunar     

de la bugetul

de stat (BS) Familii – Lei-

Suma netă acordată lunar     

de la bugetul

de stat (BS) Persoane singure – Lei-

% din valoarea de referință*

0 – 200

320

320

100%

200,1 – 320

288

288

90%

320,1 – 440

256

256

80%

440,1 – 560

224

224

70%

560,1 – 680

192

192

60%

680,1 – 920

160

160

50%

 920,1 – 1040

128

128

40%

1040,1 – 1160

96

96

30%

1160,1 – 1280

64

64

20%

1280,1 – 1386

32

32

10%

1386,1 – 2053

32

10 %

 

Acte necesare pentru acordarea ajutorului de incalzire si a suplimentului de energie

Acte necesare pentru acordarea ajutorului de incalzire si a suplimentului de energie

Formulare inscriere

Cerere-Declaratie pe proprie raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala conform Legii 226/2021 pdf inteligent

Cerere si declaratie pe propria raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala

Cerere si declaratie pe propria raspundere pentru modificarea cererii de acordarea unor drepturi de asistenta sociala sau pentru acordarea unor noi drepturi