Proiect de hoatarare actualizarea tarifelor S.C. ECO SERVICIUL APA-CANAL-SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI SRL in Comuna Târgsoru Vechi
Proiect de hoatarare amenajare parc si a unui loc de joaca in Targsoru Vechi
Proiect de hoatarare PUZ
Proiect de hoatarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Eco Serviciul Apa – Canal – Salubrizare Tirgsoru Vechi SRL si a Programului de Investitii, Dotari si Resurse de Finantare pentru anul 2021
Proiect de hoatarare privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Târgșoru Vechi, județul Prahova
Proiect de hoatarare pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al societatii cu raspundere limitata „PARC INDUSTRIAL STREJNICU” si a Caietului de sarcini privind procedura de licitatie a terenurilor aflate in incinta Parcului Industrial Strejnicu
Proiect de hoatarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in suma fixa pentru anul 2022 in Comuna Targsoru Vechi, judetul Prahova
Proiect de hoatarare alegere presedinte de sedinta
Proiect de hotarare actualizare ROF
Proiect de hotarare actualizare stat de functii instit.
Proiect de hotarare desemnare repr. CA
Proiect de hotarare deviz canalizare
Proiect de hotarare inchiriere spatiu
Proiect de hotarare indicatori centru social
Proiect de hotarare numire auditor financiar ECO
Proiect de hotarare rectificare bugetara comuna
Proiect de hotarare vanzare T21 lot 2
Proiect de hotarare vanzare T21 lot 67
Proiect de hotarare vanzare T21 lot 134
Proiect de hotarare vanzare T47 lot 43
Proiect de hotarare mandatare contract delegare gestiune
Proiect de hotarare caiet de sarcini si regulament PARC
Proiect de hotarare abrogare HCL 49.2021
Proiect de hotarare actualizare evaluare terenuri
Proiect de hotarare ajutoare de urgenta
Proiect de hotarare rectificare buget Comuna Targsoru Vechi
Proiect de hotarare rectificare buget scoala Tg Vechi
Proiect de hotarare reprezentant ADI Deseuri
Proiect de hotarare vanzare T21 lot 3
Proiect de hotarare vanzare T21 lot 13
Proiect de hotarare vanzare T21 lot 14
Proiect de hotarare donatie drum T56
Proiect de Hotarare - Actualizare stat de functii
Proiect de Hotarare - Dare in administrare
Proiect de Hotarare - Donatie teren T23
Proiect de Hotarare - Majorare capital
Proiect de Hotarare - Rectificare bugetara Comuna Targsoru Vechi
Proiect de Hotarare - Regulament si caiet de sarcini
Proiect de Hotarare - Taxa speciala salubrizare
Proiect de Hotarare - Tarife Rosal
Proiect de Hotarare - Situatii financiare Servicii Comunale Targsoru Vechi
Proiect de Hotarare - Situatii financiare Eco Serviciul Apa Canal Salubrizare Targsoru Vechi S.R.L.
Proiect de Hotarare - PUZ
Proiect de Hotarare - Drept de superficie
Proiect de Hotarare - Dezmembrare T53, suprafata 1235mp
Proiect de Hotarare - Dezmembrare T53, suprafata 1130mp
Proiect de Hotarare - Buget initial Parc Industrial
Proiect de Hotarare combatere Ambrozie 2021
Proiect de Hotarare abrogare HCL nr. 32/2021
Proiect de Hotarare numarul 32 din 2021
Proiect de Hotarare numarul 31 din 2021
Proiect de Hotarare numarul 30 din 2021
Proiect de Hotarare numarul 29 din 2021
Proiect de Hotarare numarul 28 din 2021
Proiect de Hotarare numarul 27 din 2021
Proiect de Hotarare numarul 26 din 2021
Proiect de Hotarare numarul 25 din 2021
Proiect de Hotarare numarul 24 din 2021
Proiect de Hotarare numarul 23 din 2021
Proiect de Hotarare numarul 22 din 2021
Proiect de Hotarare numarul 21 din 2021
Proiect de Hotarare numarul 20 din 2021
Proiect de Hotarare numarul 19 din 2021
Proiect de Hotarare numarul 18 din 2021
Proiect de Hotarare numarul 17 din 2021
Proiect de Hotarare numarul 16 din 2021
Proiect de Hotarare numarul 15 din 2021
Proiect de Hotarare numarul 14 din 2021
Proiect de Hotarare numarul 13 din 2021
Proiect de Hotarare numarul 12 din 2021
Proiect de Hotarare numarul 11 din 2021
Proiect de Hotarare numarul 10 din 2021
Proiect de Hotarare numarul 9 din 2021
Proiect de Hotarare numarul 8 din 2021
Proiect de Hotarare numarul 7 din 2021
Proiect de Hotarare numarul 6 din 2021
Proiect de Hotarare numarul 5 din 2021
Proiect de Hotarare numarul 4 din 2021
Proiect de Hotarare numarul 3 din 2021
Proiect de Hotarare numarul 2 din 2021
Proiect de Hotarare numarul 1 din 2021