RAPORTUL FINAL AL EXAMENULUI

 

 

examen de promovare in grad profesional imediat superior celui deţinut, pentru functionarii publici de executie din cadrul SERVICIULUI JURIDIC RESURSE UMANE si SECRETARIAT

14.09.2021

 

 

Nr. crt

Numarul dosarului de concurs

Punctajul probei scrise

Punctaj interviu

Punctaj final

Rezultatul final

1

13120

70p

83p

153.p

ADMIS

             

 

 

 

 

 

 Secretarul comisiei

Vlasceanu Mariana