REZULTATUL INTERVIULUI

examen de promovare in grad profesional imediat superior celui deţinut, pentru functionarii publici de executie din cadrul SERVICIULUI JURIDIC RESURSE UMANE SI SECRETARIAT din data de 14.09.2021

 

 

 

Nr. crt.

 

 

Numarul dosarului de concurs

Punctaj interviu

Rezultat

1.

13120

83p

Admis

 

 

 

 

Secretar comisie,

Vlasceanu Mariana