REZULTATUL PROBEI SCRISE

la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui deţinut,

 pentru functionarii publici de executie din cadrul SERVICIULUI JURIDIC RESURSE UMANE SI SECRETARIAT organizat in  data de 14.09.2021

 

 

Nr. crt.

 

 

Numarul dosarului de concurs

Punctaj probă scrisă

Rezultat

1.

13120

70p

Admis

 

 

 

 

    

 Secretar comisie,

Vlasceanu Mariana

…………………..