REZULTATUL INTERVIULUI

la concursul  organizat pentru ocuparea postului vacant muncitor - comuna Târgsoru Vechi organizat in  data de 6.07.2021

 

 

 

 

Data şi ora desfăşurării interviului: .08.07.2021.ora.10.30

 

Num\rul dosarului de concurs

Punctajul final al interviului

Rezultatul

 

 

 

10040

62.33

Admis

 

 

 

 

 

Secretarul comisiei :

Vlasceanu Mariana