Persoanele fizice din comuna Târgșoru Vechi care găzduiesc cetăţeni străini sau apatrizi aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, au obligația de a anunța autoritățile cu privire la numărul de persoane și adresa locației unde sunt găzduite aceste persoane. De asemenea, persoanele fizice care ofera sprijin si asistență umanitară beneficiază de decontarea cheltuielilor cu hrana în valoare de 20 de lei/zi/persoană găzduită, în conformitate cu prevederile HG nr. 336/11.03.2022 și ale OUG nr. 15/27.02.2022.

 

Persoanele fizice care doresc acest sprijin financiar vor depune la sediul Primăriei Târgșoru Vechi o cerere în acest sens.

În primele trei zile lucrătoare ale fiecărei luni, persoanele care găzduiesc refugiați vor depune o cerere tip însoțită de actele doveditoare, la Serviciul Juridic și Resurse Umane sau Compartimentul Relatii cu Publicul si Registratura din cadrul Primăriei Târgșoru Vechi ce are sediul în localitatea Strejnicu, strada Principală nr. 200, sau online, pe adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 

Documente necesare:

1. Cerere (model anexat);

2. Declarație pe propria răspundere (model anexat);

3. Copia după actul de identitate al solicitantului;

4. Documente care atestă dreptul de folosință asupra locuinței în care sunt găzduite persoanele pentru care se cere decont;

5. Copii după documentele de identitate ale persoanelor găzduite (după caz);

6. Extras de cont al solicitantului pentru atestarea contului în care vor fi virate sumele.

  

În cerere se va preciza numărul persoanelor găzduite, numele și prenumele acestora, localitățile din care aceștia declară că provin și intervalul de timp pentru care solicită decontarea cheltuielilor cu hrana.

 

Imediat ce persoanele sunt primite în gazdă se anunță Serviciul Juridic și Resurse Umane din cadrul Primăriei Târgșoru Vechi. Serviciul Juridic și Resurse Umane desemnează Poliția Locală sau Compartimentul Asistență Socială, care se vor deplasa în teren pentru verificarea situației. 

 

 

Decontarea cheltuielilor se face pentru luna precedentă, dacă cererea este depusă în primele 3 zile ale lunii iar cererile depuse după acest termen se soluționează în luna următoare.

 

 

 

 
Cerere decont refugiati
 
Declaratie pe propria raspundere decont refugiati