ANUNŢ LICITAŢIE PENTRU INCHIRIERI BUNURI PUBLICE

 

1. Informaţii generale privind concedentul: 

      COMUNA TÂRGŞORU VECHI, cu sediul în sat Strejnicu, str. Principală, nr. 200, judeţul Prahova, cod fiscal 2845230, tel: 0244/482291/int. 127, fax: 0244/482555.

 

2. Informaţii generale privind obiectul închirierii: 

-spatiu in suprafața de 7,5 mp,cu destinatie de birouri situat în comuna Targsoru Vechi, satul Strejnicu ,in cladirea Fostei Primarii , județul Prahova.

-spatiul apartine domeniului public al Comunei Targsoru Vechi

       Temeiul legal îl reprezintă HCL. nr. 86/26.10.2021 şi Noul Cod Administrativ conform O.U.G.     Nr. 57/2019.

 

  3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: 

        Se regăsesc în caietul de sarcini.

 

3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia documentaţiei de atribuire: 

     Prin solicitare scrisa  la sediul Primariei comuna Targsoru Vechi, sat Strejnicu,strada Principala,nr.200 compartimentul Achiziţii Publice.

 

3.2. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentatiei de atribuire:

       10 lei/exemplar, se achită numerar la casieria Primăriei Comuna Targsoru Vechi.

 

3.3. Dată limită privind solicitarea clarificărilor:

        02.12.2021 ora 14:00

 

4. Data limită de depunere a ofertelor: 

       14.12.2021 ora 14:00.

 

4.1. Adresa la care se depun ofertele: 

       Comuna Târgşoru Vechi, cu sediul in sat Strejnicu, strada Principală, nr. 200, județul Prahova,       Compartimentul Achiziţii Publice.

 

4.2. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 

       Oferta se depune într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate – unul exterior și unul interior.

 

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

       15.12.2021  ora 13:00  în sala de şedinţe a Primăriei Comuna Targsoru Vechi

 

6. Date ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute: 

       Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Ploieşti, judeţul Prahova, Strada Văleni 44,

       tel: 0244 544 781, fax: 0244529107, E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

                             COMPARTIMENTUL ACHIZITII PUBLICE

 
Caiet de sarcini
Formular cerere tip
Formular nr.2 Oferta financiara spatii birouri
Formular nr.3 Informatii generale
Contract cadru
Regulament cadru