Licitatie Publica- 16 AUGUST 2021

ANUNT

 

  COMUNA TARGSORU VECHI , Principala cu sediul in comuna  Targsoru Vechi, sat Strejnicu,strada Principala, nr.200 judeţul Prahova, telefon 0244482291, fax 0244482555, organizeaza pe data de 16 august 2021 licitatii publice in vederea vanzarii unor suprafete de teren, dupa cum urmeaza:

·  Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: lot 106 T21 suprafata 504 mp,nr.cadastral 24365 situat in Comuna Targsoru Vechi, intravilan sat Strejnicu,judetul Prahova(licitatia publica porneste e la pretul de 9,5 euro/mp la care se adauga tva) ; teren in suprafata de 535mp,nr.cadastral 29255 situat in comuna Targsoru Vechi,extravilan sat Stancesti,judetul Prahova,tarla 53,parcela 330 ; teren in suprafata 1130 mp ,nr.cadastral 29254,situat in comuna Targsoru Vechi,extravilan sat Stancesti,judetul Prahova,tarla 53,parcela 330 ce se dezmembreaza in :lot 1 in suprafata de 823 mp situat in comuna Targsoru Vechi,sat Stancesti ,judetul Prahova,tarla 53,parcela 330 ,nr.cadastral 29355 si lot 2 in suprafata de 307 mp situat in Comuna Targsoru Vechi,sat stancesti,judetul Prahova,tarla 53,parcela 330,nr cadastral 29356;teren in suprafata de 1235 mp situat in Comuna Targsoru Vechi ,extravilan sat Stancesti,judetul Prahova,tarla 53,parcela 330 ce se dezmembreaza in : lot 1 in suprafata de 626 mp situat in comuna Targsoru Vechi,sat Stancesti,judetul Prahova,tarla 53,parcela 330 ,nr.cadastral 29361 si lot 2 in suprafata de 609 mp situat in comuna Targsoru Vechi,sat Stancesti,judetul Prahova,tarla 53,parcela 330,nr.cadastral 29362 (licitatia porneste de la pretul de 4,8 euro/mp la care se adauga tva).

·   Informații privind documentația de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini

·   Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: direct de la sediul Primariei Comunei Targsoru Vechi,sat Strejnicu,strada Principala,nr.200

·  Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Achizitii Publice al Comunei Targsoru Vechi,sat Strejnicu,strada Principala,nr.200

·  Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: pretul documentatiei este de 10 lei/exemplar,se achita numarar la casieria Comunei Targsoru Vechi,sat Strejnicu,strada Principala,nr.200

·  Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 06/08/2021, ora 12:00

·  Data-limită de depunere a ofertelor: 16/08/2021, ora 12:00

·  Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Targsoru Vechi,compartimentul Achizitii publice,sat Strejnicu,strada Principala,nr.200,judetul Prahova

·   Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: un exemplar

·  Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 16/08/2021, ora 14:00 la sediul Primariei Comuna Targsoru Vechi,sat Strejnicu,strada Principala,nr.200,sala de sedinte

 

Caiet de sarcini 535mp
 
Caiet de sarcini 1130mp
 
Caiet de sarcini 1235mp
 
Caiet de sarcini Lot106 T21
 
Contract de vanzare cumparare
 
Contract de vanzare cumparare model cadru
 
REGULAMENTUL - CADRU privind procedura de vanzare a bunurilor imobile (terenuri și/sau construcții) apartinand domeniului privat al comunei Targșoru Vechi
 
REGULAMENTUL - CADRU privind procedura de vanzare a bunurilor imobile (terenuri – cu alta destinatie in afara de aceea de construire locuinta) apartinand domeniului privat al comunei Targșoru Vechi